betingelser  & Vilkår

Denne hjemmeside ejes af Landcorp International, Centro Comercial El Capricho, Oficinas 22-24, Ctra de Cadiz km 179, 29602 Marbella, Malaga, Spanien. Neden for er angivet Landcorp International ("Landcorp International") almindelige betingelser for brug af Landcorp International's hjemmeside ("hjemmesiden"). Disse betingelser gælder for enhver brug af hjemmesiden og bedes nøje gennemgået. Lancorp International forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, tilpasse eller supplere betingelserne uden forudgående varsel. Brugerens fortsatte brug af hjemmesiden indebærer en accept af de ændrede betingelser.

1. Tilladte handlinger: Brugeren må læse hjemmesiden og se oplysninger til brug i personligt og fagligt øjemed samt udskrive sider fra hjemmesiden i rimeligt omfang, så vidt det er nødvendigt for brugerens brug af hjemmesiden, som angivet ovenfor. Forudsat at brugeren på intet tidspunkt foretager sig nogen af disse nedenstående handlinger.

2. Handlinger som ikke er tilladt: Brugeren må ikke systematisk kopiere betydelige dele af hjemmesiden (ved udprintning på papir, lagring på disk eller på nogen anden måde), fjerne, ændre eller på nogen anden måde skjule noget på hjemmesiden eller på anden måde bruge materiale på hjemmesiden, indsætte eller oprette hyperlinks til hjemmesiden eller andet materiale på hjemmesiden uden Landcorp International's tilladelse, bruge hjemmesiden eller materiale derpå til at fremstille tryk eller på anden måde tjenester, som konkurrerer med hjemmesiden, benytte hjemmesiden eller dens indhold i kommerciel forbindelse/formål uden tilladelse fra Landcorp International og endelig benytte hjemmesiden eller dens indhold til ulovlige formål.

3. Personlige oplysninger: Lancorp International's brug af brugerens personlige oplysninger er underlagt Landcorp International's Ansvar, som udgør en del af disse betingelser.

4. Ophavsret og varemærker: Ophavsret og andre immaterielle rettigheder til materiale (herunder tekst, fotos, andre billeder og lyd) på hjemmesiden ejes af Lancorp International eller er givet i licens til Lancorp International af ejeren eller ejerne af de pågældende rettigheder med henblik på, at Landcorp International anvender dem på hjemmesiden. Brugeren har kun ret til at bruge hjemmesiden og materiale på hjemmesiden i overensstemmelse med disse betingelser.

5. Fraskrivelse og begrænsning af ansvar: Lancorp International er under ingen omstændigheder ansvarlig (hverken på grund af kontraktbrud, uagtsomhed eller af nogen anden grund) for 1. driftstab, 2. pønalt begrundet erstatning eller erstatning af konkret dokumenteret tab, 3. tabt omsætning, 4. indtægtstab, 5. tab af goodwill, 6. tab af software eller data, 7. tab af en forretning, 8. tab af en mulighed, 9. tab af brug af computerudstyr, software eller data, 10. tab eller spild af ledelsens eller andre medarbejderes tid samt 10. for indirekte skade, følgeskade eller speciel skade uanset årsagen. Lancorp International har ikke noget ansvar over for brugeren.

6. Ansvarsfraskrivelse: Alle oplysninger på denne hjemmeside er alene beregnet til brug for almindelig oplysning og bør ikke bruges som grundlag for en investeringsbeslutning. Hjemmesiden tilbyder ikke investeringsrådgivning og intet på hjemmesiden bør betragtes som investeringsrådgivning. Brugerne bør altid rådføre sig med en fuldt kvalificeret finansiel rådgiver, inden der træffes en investeringsbeslutning. Landcorp International påtager sig intet ansvar for investeringer der er foretaget på baggrund af hjemmesiden. Landcorp International gør hvad der med rimelighed kan forlanges for at sikre at oplysningerne på denne hjemmeside er nøjagtige og fuldstændige, men kan ikke garantere, at dette er tilfældet. Derfor foregår brug af hjemmesiden altid på brugerens egen risiko og Landcorp International er ikke ansvarlig for tab eller skade som brugeren måtte lide som følge af oplysninger på hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder links til eksterne hjemmesider for at give brugeren adgang til oplysninger og tjenester, som kan være nyttige eller interessante. Landcorp International er ikke involveret i sådanne hjemmesider og godkender ikke indhold, oplysninger, varer eller tjenester, der udbydes på sådanne sider. Landcorp International er ikke ansvarlig for tab eller skade, brugeren måtte lide som følge af brug af sådanne hjemmesider. Lancorp International kan ikke udøve kontrol over sikkerheden eller indholdet af oplysninger, der passerer via netværket eller via tjenesten, og Landcorp International fraskriver sig herved ethvert ansvar for overførsel eller modtagelse af oplysninger af enhver art, som måtte krænke tredjemands rettigheder eller være i strid med loven. Landcorp International er ikke ansvarlig for tab eller skade, som brugeren måtte lide som følge af tilgang til hjemmesideindhold, som indeholder virus eller er blevet forvrænget i ond hensigt.

7. Tilgængelighed og opdatering af hjemmesiden: Landcorp International kan til enhver tid indstille driften af hjemmesiden med henblik på udførelse af reparation og vedligeholdelse eller for at opdatere eller opgradere indholdet eller funktionaliteten. Landcorp International garanterer ikke, at adgang til eller brug af hjemmesiden eller andre hjemmesider eller sider, som hjemmesiden har links til, kan ske uden afbrydelse eller fejl. Landcorp International kan til enhver tid ændre hjemmesidens format og indhold efter eget skøn. Brugeren bør genopfriske sin browser hver gang hjemmesiden besøges for at være sikker på at få adgang til den seneste version af hjemmesiden.

8. Forespørgsler

Eventuelle forespørgsler vedrørende hjemmesiden kan sendes til:

[email protected]