Forest Lakes Country Club

INVESTOR SIKKERHED

Investor sikkerhed - hvordan er investeringen sikret?

  • En fuldstændig uafhængig formueforvalter, Citadel Trustees, der har base i England, har den formelle ejendomsret til midlerne. Som depositar agerer Citadell Trustees i afståelse af jorden samt overvåger alle aspekter af deres deltagels.
  • Investeringen bliver spærret på en særskilt Barclays bank konto, som bliver varetaget af depositaren. I henhold til engelsk lov er investeringen derved beskyttet af depositaren og legalt tilhører investeringen kunden.
  • Investeringerne er beskyttet i mod kreditorer og tilbagebetales til investor, hvis Citadel Trustees skulle gå konkurs.
  • Investeringen er sikret i form af et adkomstdokument.
  • Man hæfter selv for de investerede midler.
  • Projektet bliver udført af et erfarent udviklingsteam, der har vist  mange og gode resultater tidligere.

Om Canada